Kalbėdami apie Sintautus mes visi prisimename Praną Vaičaitį (1876-1901) - bene lietuviškiausią poetą. Visas dėmesys sutelktas Pr. Vaičaičio asmenybei tapo atskira kultūrine vertybe, įsitvirtinusia zanavykiško krašto žmonių sąmonėje.

Nuo 1996 metų Sintautai turi savo himną, o nuo 2001 metų herbą ir vėliavą. Herbe pavaizduota trijų upelių santaka ir trys dobilo lapai, kurie simbolizuoja brolius įkūrusius miestelį, vietovės žemdirbišką charakterį, o jų auksinė spalva krašto turtingumą.

  • Nuotr. V. Duobos

    Nuotr. V. Duobos

  • Nuotr. Kąstyčio Turevičiaus

    Nuotr. Kąstyčio Turevičiaus

  • Nuotr. Kąstyčio Turevičiaus

    Nuotr. Kąstyčio Turevičiaus